חותמות UV למועדונים

עמידה לאורך זמן רב וניתנת למילוי ע"י דיו בלתי נראה. הערכה כוללת פנס אוטרה סגול מיוחד.

179.00 159.00